LEGEA educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011

ORDIN nr. 4.523 din 10 august 2022privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023

ORDIN nr. 4.223 din 6 iulie 2022privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023

ORDIN nr. 4.183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

ORDIN nr. 3.505 din 31 martie 2022 privind structura anului școlar 2022-2023

ORDIN nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor

ORDIN nr. 4.343 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying

ORDIN nr. 4.742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului

ORDIN nr. 3.060 din 3 februarie 2014 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber**)