Grădinița cu Program Prelungit Nr 2 este locul feeric unde realitatea şi visul se întrepătrund dând naştere unui univers în care se amestecă noul şi familiarul, cunoaşterea şi jocul, tradiţia şi inovaţia.  

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 2 este una din instituţiile de referinţă ale învăţământului preşcolar slătinean, un mediu ideal de dezvoltare armonioasă a copiilor, de afirmare profesională a cadrelor didactice, un ”laborator” de formare a viitoarelor generaţii de copii capabili de performanţe şi adaptabili unei societăţi în continuă schimbare.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 2 și-a propus să aducă alături profesionişti capabili să le ofere copiilor educaţie, grijă şi dragoste într-un spațiu de poveste amenajat cu măsuţe, scăunele, pătuţuri, jocuri și jucării care încântă ochii şi imaginaţia copiilor. De ce ? Pentru că vrem ca la Grădiniţa cu Program Prelungit Numărul 2 copiii să vină veseli, fericiţi, sănătoşi, capabili să facă faţă oricărei provocări.

Grădiniţa s-a dezvoltat încet prin efort, dăruire şi vocație. Rezultatele obţinute de copii în următoarea etapă de dezvoltare au fost o permanentă carte de vizită a unităţii noastre şi au dus la frecventarea acesteia de către copiii din toate cartierele Slatinei și nu numai.

VIZIUNEA  ”Grădinița noastră – grădinița copiilor fericiți”

Grădinița noastră va rămâne o unitate de referință, recunoscută la nivel local, național și internațional pentru că promovează servicii educaționale și stare de bine tuturor copiilor din comunitatea sa, şanse egale de educaţie şi dezvoltare, o bază cognitivă de calitate  și  experiențe de învățare diverse și pentru că asigură  un start bun în viață viitorilor școlari, capabili de adaptare într-o lume în continuă schimbare.

MISIUNEA

Misiunea  noastră  este de stimula dezvoltarea globală a preșcolarilor cu accent pe educația centrată pe copil, prin respectarea ritmului propriu de  dezvoltare și de a oferi contexte de învățare din diverse domenii experențiale, într-un mediu incluziv, securizat, atractiv, stimulativ și multicultural.