Dacă vreți să fiți ca noi, veniți la grădinița 2!

Category: Noutăți

Procedură Operațională – Repartizarea antepreșcolarilor/preșcolarilor înscriși în grupa mică

Procedura.distribuire.aleatorie.a.prescolarilor.2024.2025_000

Înscrieri 2024

Regulament și program înscrieri

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PELUNGIT NR. 2 SLATINA organizează ÎNSCRIERI pentru anul școlar 2020-2021 pentru următoarele grupe de copii:

Grupa mică program prelungit: 2 GRUPE 34 locuri

Grupa mică ( GRUPA MIXTA) program normal: 5 locuri

Grupa mijlocie ( GRUPA MIXTA) program normal: 5 locuri

Grupa mare ( GRUPA MIXTA) program normal: 5 locuri

Înscrierile se vor desfășura în două etape:

8 iunie – 3 iulie 2020

și

20 iulie – 10 august 2020

până la epuizarea locurilor disponibile.

 

Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11-31 august 2020.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică la adresa de email gppnr2slatina2001@yahoo.com,

 telefonic la nr. de tel. 0249433570

sau prin  fax la nr. de fax 0249433570,

 datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2020-2021.

În situaţia în care, în  unitatea de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii generale și criterii specifice de departajare.

 

 

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE sunt următoarele:

  • Existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

 

Pentru CRITERIILE SPECIFICE stabilite, GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 2 Slatina solicită următoarele documente doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul depunerii cererii-tip de înscriere:

-certificat de naștere copil

-copie cărți de identitate părinți

– Adeverință salariat

– Adeverință elev

Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale și doar dacă numărul de cereri depășește numărul de locuri disponibile.

 

 

 

ORARUL REÎNSCRIERILOR

25.05 – 05.06.2020

L-V 8.30-16.30

ORARUL  ÎNSCRIERILOR

L-V 8.30-16.30

ETAPA I: 08.06-03.07.2020

ETAPA AIIA : 20.07-10.08.2020

CORECTURI :11.08-31.08.2020

 

 

 

  • Capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată): 210 LOCURI
  • Numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 :
GRUPA NR. GRUPE NR. LOCURI
Grupa mică PROGRAM PRELUNGIR 2 40
Grupa mare PROGRAM PRELUNGIR 3 78
Grupa mijlocie PROGRAM PRELUNGIR 2 51
Grupa mică  (GRUPA MIXTA) PROGRAM NORMAL 0.33 5
Grupa mijlocie (GRUPA MIXTA)  PROGRAM NORMAL 0.33 5
Grupa mijlocie PROGRAM NORMAL 1 20
Grupa mare (GRUPA MIXTA)  PROGRAM NORMAL 0,34 7

 

 

 

 

Cerere de înscriere

Puteți descărca cererea actualizată pentru înscriere făcând click aici

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén